PsittaNuts I/S forhandler særligt tilpassede frøblandinger til de enkelte fuglearter og -størrelser.